‘Binnenbeeld’

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Zelf kan niet bestaan in en voor het zelf, maar alleen in betrekking tot de Andere Mens. Een mens wordt pas zichzelf in relatie tot de ander, of scherper nog, vanuit de ander.

Het uitgangspunt in mijn werk is de confrontatie, van aangezicht tot aangezicht, met de Ander. Hetgeen een beroep op de waarnemer doet. Niet de verwerkelijking van het eigen ik staat in deze visie centraal, maar ook de toewijding aan de ander.

Zoekend naar een gelaagdheid in betekenis en materiaal, ongedwongen, natuurlijk en licht. Het begin is een idee, een gedachte die vlekmatig uitgewerkt wordt. Het werk gaat een eigen leven leiden, waarbij de betekenis aan de verbeelding van de waarnemer wordt overgelaten.

 

‘Ik keek en keek

en wat zag toen mijn blik

dat wat eerst jij en jou leek

bleek echter mij en ik’

 

“Momenten

Vertaald in vlekken en streken

Gelaagd in inhoud en oppervlak

Spreken in stilte”